La nostra metodologia de treball

 • Home
 • /
 • La nostra metodologia de treball
foto-per-web-2
concrete-nordic-style
casa blanca-4
foto-per-web
foto-per-web3

Avantprojecte

Primerament realitzem una entrevista amb el client i visita a l’immoble objecte del projecte d’interiorisme, procedim a la presa de mesures i fotografies per poder realitzar un plànol de l’estat actual i establir un canvi d’impressions amb el client per tal d’elaborar un programa de necessitats i definir les bases de l’avantprojecte.

Projecte bàsic d’interiorisme

Per poder dur a terme el projecte bàsic, el nostre estudi d’interiorisme analitza les necessitats del client i realitza un acurat estudi de l’espai a reformar,  creant així el concepte de disseny, que inclou la confecció de les possibles distribucions de l’espai amb plànols a escala i un pressupost orientatiu, en aquesta fase s’incorporen els suggeriments i les modificacions del client per tal que s’identifiqui  amb els gustos estètics i exigències.

Realitzem el pla de l’estat original de l’immoble i plànol de la nova distribució de l’espai.

Projecte d’interiorisme

Un cop decidida la distribució de l’espai, es defineixen tots els detalls del projecte d’interiorisme.  En aquesta fase realitzem el projecte executiu amb un pressupost definitiu on s’adjunta tota la informació tècnica necessària perquè el projecte es pugui executar.

 • Plànols: Plànol de l’estat actual a escala. Plànol d’enderrocs i construccions. Plànol de distribució final.
 • Memòries de l’obra: Projectes de llauneria i sanejament. Projecte d’electricitat i il·luminació. Projectes de climatització. Projecte de cel rasos, de revestiments,.etc.
 • Seccions i alçats per zones: Seccions de detalls constructius i trobades entre materials.
 • Dibuixos i infografies fotorealistes: Creació de renders i infografies fotorealistes per mostrar al client quin serà el resultat final.

Un cop acceptat el pressupost i abans de començar l’obra, C&M Disseny prepara la documentació legal necessària per sol·licitar les oportunes llicencies a l’Ajuntament, es contracten als industrials que intervindran i s’adquireixen els materials acordats.

Direcció d’obra

Gestionem l’obra de principi a fi, des de la supervisió de la correcte gestió dels terminis segons el calendari previst, fins al control de les qualitats dels materials, del cost i les característiques tècniques durant la recepció dels mateixos.

Properament programarem visites d’obra amb el client i l’interiorista, proposant canvis o millores que ajudin a obtenir una obra de major qualitat i donant solucions tècniques als problemes que puguin sorgir.

Garantia

C&M Disseny garanteix per dos anys tots els treballs realitzats, resolent de manera satisfactòria qualsevol problema que sorgeixi durant aquest període. Els materials queden supeditats a la garantia establerta pel fabricant en cada cas concret.

 Home Staging

Si el que vols es vendre o llogar el teu immoble ràpid, el retoquem d’una manera atractiva per vendre’l o llogar-lo en un termini més curt i major benefici per el propietari, sense necessitat de grans inversions econòmiques.

Realitzem el reportatge fotogràfic i l’edició de les fotografies per els portals immobiliaris.

El Home Staging consisteix en:

 • Optimització de la il·luminació dels espais
 • Destacar els punts forts de l’immoble
 • Modernització de l’ambient i la decoració, així com la resolució de la seva sobre carrega de decoració
 • Resolució dels defectes materials lleus de l’immoble
 • Resolució dels problemes olfactius
 • Optimització de la circulació en els espais i entre ells
 • Amoblament i decoració dels espais buits si es necessari.