Direcció d’obres

Gestionem l’obra de principi a fi, des de la supervisió de la correcta gestió dels terminis segons el calendari previst, fins al control de les qualitats dels materials, del cost i les característiques tècniques durant la recepció dels mateixos.

Properament programarem visites d’obra amb el client i l’interiorista, proposant canvis o millores que ajudin a obtenir una obra de major qualitat i donant solucions tècniques als problemes que puguin sorgir.

p3_a
p3_b