Projectes d’interiorisme

Un cop decidida la distribució de l’espai, es defineixen tots els detalls del projecte d’interiorisme.  En aquesta fase realitzem el projecte executiu amb un pressupost definitiu on s’adjunta tota la informació tècnica necessària perquè el projecte es pugui executar.

  • Plànols: Plànol de l’estat actual a escala. Plànol d’enderrocs i construccions. Plànol de distribució final.
  • Memòries de l’obra: Projectes de llauneria i sanejament. Projecte d’electricitat i il·luminació. Projectes de climatització. Projecte de cel rasos, de revestiments,.etc.
  • Seccions i alçats per zones: Seccions de detalls constructius i trobades entre materials.
  • Dibuixos i infografies fotorealistes: Creació de renders i infografies fotorealistes per mostrar al client quin serà el resultat final.

Un cop acceptat el pressupost i abans de començar l’obra, C&M Disseny prepara la documentació legal necessària per sol·licitar les oportunes llicencies a l’Ajuntament, es contracten als industrials que intervindran i s’adquireixen els materials acordats.

p3_a
p3_b